პროდუქცია

აპლიკაციები

FAQ

კონტაქტი
 
ტომატის პასტის ჩამოსასხმელი ხაზი
ტომატის პასტის ჩამოსასხმელი ხაზის კომპლექტაციაში
შემავალი დანადგარები შეიცავენ ნედლეულის
გასარეცხი, დასაქუცმაცებელი, თერმული დამუშავების
(გასაცხელებელი), კონცენტრაციის, სტერილიზაციის და
ასეპტიკური ჩამოსასხმელი პროცესების სპეციალური
დანადგარები. ჩამოსასხმელი ხაზის გაძლიერებული
მენეჯმენტი ტომატის პასტის მთელი საწამოო ხაზის
კონტროლისა და რეგულირების საშუალებას იძლევა,
რასაც უზრუნველყოფს ტომატის პასტის ჩამოსასხმელი
ხაზის მაღალეფექტური ავტომატიზაციის სისტემა.
ტომატის პასტის ჩამოსასხმელი ხაზის სადემონსტრაციო ვიდეო
ტომატის პასტის ჩამოსასხმელი ხაზის მახასიათებლები
1. ტომატის პასტის წარმოებას იწყება ნედლეულის რეცხვის პროცესით. ამის შემდეგ პროდუქტი გაივლის შემდეგ
პროცედურებს: დახარისხება, დაქუცმაცება, ნედლეულის თერმული დამუშავება, კონცენტრაცია, სტერილიზაცია,
ჩამოსხმა.
2. ტომატის პასტის ჩამოსასხმელი ხაზის პროექტში გათვალისწინებულია ხაზის დამონტაჟება, გამართვა და
საცდელი პროდუქციის გამოშვება.
3. საბოლოო პროდუქტის საქაროზის შეცველობა ბრიქსის შკალით: 28-30%, 30-32%, 36-38%.
ტომატის პასტის ჩამოსასხმელი ხაზის სადემონსტრაციო სურათები
 
ჩვენი მისამართი: თბილისი 0160, სულხან ცინცაძის ქუჩა 28,
ტელ:
+995 568 410929,  +995 595 771344
E-mail: foodimpex2002@mail.ru