პროდუქცია

აპლიკაციები

FAQ

კონტაქტი
 
უჟანგავი ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგა
უჟანგავი ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგა
განეკუთვნება დაჩვრეტილ კედლებიანი ავტომატურად
დამცლელი ცენტრიფუგის ტიპს. დანადგარში ნედლე-
ულის ჩატვირთვა, სეპარაცია და დაცლა ხორციელდება
ავტომატურად.
ცენტრიფუგა გამოიყენება ისეთი პროდუქტების გადა-
სამუშავებლად, რომელთა სიმკვრივის ინტერვალია 20-
60% და მყარი ნაწილაკების ზომა >0,1 მმ. უჟანგავი
ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგა ძირითადად
გამოიყენება ხილისა და ბოსტნეულის წვენების, შაქრის,
სოიოს პროდუქტების წარმოებისთვის. ფილტრის სპეცი-
ფიკაცია შეადგენს 60 სენსორი x 0,18 მმ. დანადგარი
დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან (ფილტრის სპე-
ციფიკაცია შეიძლება შეიცვალოს სხვადასხვა პროდუქ-
ტის შესაბამისად.
დირექტორია
უჟანგავი ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგის გამოყენება
უჟანგავი ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგის მახასიათებლები
უჟანგავი ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგის ტექნიკური პარამეტრები
უჟანგავი ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგის სადემონსტრაციო სურათები
უჟანგავი ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგის გამოყენება
 
უჟანგავი ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგა ძირითადად განკუთვნილია ისეთი პროდუქტების
სეპარაციისთვის, რომელთა მყარი ნაწილაკების მასა 0,1 მილიმეტრზე მეტია, ხოლო სიმკვრივის ინტერვალი
შეადგენს სუსპენზიის 10-75%. დანადგარი ფართოდ გამოიყენება ქიმიურ ინდუსტრიაში,  მარილისა და
ტუტეების წარმოებაში, გარემოს დაცვის სფეროში და სხვა.
უჟანგავი ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგის მახასიათებლები
 
1. სიმკვრივის ინტერვალის 10-80%-იანი კონცენტრაციით, სიმკვრივის ფაზის მყარი ნაწილაკების 0,05 5 მმ
დიამეტრი (0,02 2 მმ უკეთ მუშაობს) ხაზოვანი ან კრისტალიზებური მყარი სხეულების მოცულობის საზღვრებში,
მნიშვნელოვნად ამცირებს ტერმულად გასაშრობი მასალის ღირებულებას. 
2. LWL-350, LWL-450 მოდელები საბაზო საინსტალაციო ფორმისთვის (მარტივი ინსტალაცია და გადატანა).
3. დანადგარში ინტეგრირებულია ტემპერატურის გასაზომი მოწყობილობა, რომელიც ამავე დროს ახორციელებს
საკისრების ტემპერატურის კონტროლს.
4. დანადგარისთვის დამახასიათებელია - ნედლეულის მიწოდებისა და პროდუქტის დაცლის უწყვეტი სისტემა,
დიდი მოცულობა, კომპაქტური სტრუქტურა, დამონტაჟებისა და მომსახურების გამარტივებული პროცესი.
უჟანგავი ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგის ტექნიკური პარამეტრები
 
მოდელი
GG-350
GG-450
გასაწმენდი წყალი (მ³/სთ)
10
15
ძრავის სიმძლავრე (კვტ)
11
22
ბრუნვის სიჩქარე (ბრ/წთ)
3 000
2 600
განაწილების პარამეტრები (w³r/g)
1 770
1 702
დანადგარის ზომები (მმ)
1455x1250x1275
1550x1400x1350
მასალის მარკა და სახეობა
უჟანგავი ფოლადი #304
უჟანგავი ფოლადი #304
შენიშვნები:
უჟანგავი ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგის ტექნიკური პარამეტრები წარმოადგენენ სტანდარტულ
კონფიგურაციას. გთხოვთ შეგვატყობინოთ თქვენთვის მისაღები ნებისმიერი კონკრეტული მოთხოვნა.
უჟანგავი ფოლადის ჰორიზონტალური ცენტრიფუგის სადემონსტრაციო სურათები
 
 
ჩვენი მისამართი: თბილისი 0160, სულხან ცინცაძის ქუჩა 28,
ტელ:
+995 568 410929,  +995 595 771344
E-mail: foodimpex2002@mail.ru