პროდუქცია

აპლიკაციები

FAQ

კონტაქტი
 
სანიტარული სისტემის ტუმბო
სანიტარული სისტემების ძრავების ამ სერიას იდეა-ლურად შეესაბამება მთელი რიგი ისეთი უპირატე-სობებისა, როგორიცაა მარტივი კონსტრუქცია, ადვილად იხსნება სისტემიდან,  სიმაღლეზე რეგულირებადი ფეხები, რეზისტენტულია დარტყმების მიმართ, მუშა-ობს უხმაუროდ, გამოირჩევა მაღალი ეფექტურობით, ექსპლუატაციის ხანგრძლინი ვადა, მოსახერხებელი მომსახურება. გლუვი და სასიამოვნო შესახედაობის მასალა სრულად შეესაბამება საკვები პროდუქტების საერთაშორისო ნორმებს და სრულად უნარჩუნებს პროდუქტს ორიგინალურ გემოს.
სანიტარული ტუმბო გამოიყენება რძისა და სხვა პრო-დუქტის ტრანსპორტირებისთვის.მასალის მაქსიმალური ტემპერატურა ტრანსპორტირების დროს შესაძლოა აღწევდეს
70-80°C.
სანიტარული ტუმბოს სადემონსტრაციო ვიდეო და კლასიფიკაცია
1. სტრუქტურის შესაბამისად იყოფა ორ კატეგორიად, ესენია: სამ-ფუტიანი ტუმბო და ოთხ-ფუტიანი ტუმბო.
2. სანიტარული სისტემის ტუმბოს მეტალის ყველა დეტალი დამზადებულია SUS304 და SUS316L მარკის
უჟანგავი ფოლადისგან.
3. ძრავის სახეობების მიხედვით იყოფა სამ სახეობად, ესენია - ჩვეულებრივი ძრავი, ABB ძრავი და აფეტქებისგან
დაცული ელექტროძრავი.
სანიტარული სისტემის ტუმბოს გამოყენება
უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული მსგავსი სანიტარული სისტემის ძრავები ფართოდ გამოიყენება
უალკოჰოლო სასმელების, რძის პროდუქტების, სოიოს სოუსების, ძმრის, მცენარეული ზეთების, სამედიცინო და
ქიმიური პროდუქციის, სასუქების, საღებავების, ქსოვილების, ქაღალდის და სხვა პროდუქციის დამზადების
პროცესში თხევადი მასალების ტრანსპორტირებისათვის.
სანიტარული სისტემის ტუმბოს მახასიათებლები
1. ძრავში გამოყენებულია კედლების ხისტი სტრუქტურა და სქელი დიზაინი. ყველა დეტალი, როგორებიცაა
ძრავის კორპუსი, ძრავის თავსახური და ფრთები დამზადებულია SUS304 და SUS316L მარკის უჟანგავი
ფოლადისგან. მექანიკური ლილვი შეიცავს უმაღლესი ხარისხის გრაფიტს, კრემნიუმის კარბიდს ან მტკიცე
ფოლადის საწარმოო შენადნობს. მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი რეზისტენტულობა ცვეთის მიმართ და
გაზრდილია საექსპლუატაციო ვადის ხანგრძლივობა.
2. გაადვილებულია მომსახურება (open impellet type), კომპონენტებს შორის ურთიერთშეცვლა მკაცრად არის
დაცული. ტუმბოსთვის აუცილებელია რამდენიმე აქსესუარი,  DIN 24960 LIK სტანდარტისა და ზომის მექანიკური
მომჭერი გამოსადეგია ყველა სახის ტუმბისთვის.
3. ტუმბოს მთლიანად გარეცხვა ხორციელდება ყოველგვარი დაძაბულობისა და სირთულეების გარეშე.
აუცილებლობის შემთხვევაში, დიდი ფერსოს დაყენების შემდეგ, შესაძლებელია ძრავის მოხსნა ინსტრუმენტების
გარეშე.
სანიტარული სისტემის ტუმბოს ტექნიკური პარამეტრები
მოდელი
ნაკადი (მ³/სთ)
გამომავალი სითხის
სიმაღლე (მ)
ძრავის სიმძლავრე (კვტ)
BAW-1
1
9
0,37
BAW-3
3
18
0,75
BAW-5
5
24
1,5
BAW-10
10
24
2,2
BAW-15
15
32
3,0
BAW-20
20
36
4,0
შენიშვნები:
1. სანიტარული სისტემის ტუმბოს ტექნიკური პარამეტრები წარმოადგენენ სტანდარტულ კონფიგურაციას.
გთხოვთ შეგვატყობინოთ ნებისმიერი კონკრეტული მოთხოვნა.
2. შესაძლებელია ადაპტირებული იქნად შემკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად. პროცესის პარამეტრები, რომლებიც
საჭიროებენ დამკვეთის მიერ დაზუსტებას:  მასალის მონაცემები, ნაკადი, გამომავალი სითხის სიმაღლე და ა.შ.
სანიტარული სისტემის ტუმბოს სადემონსტრაციო სერათები
 
ჩვენი მისამართი: თბილისი 0160, სულხან ცინცაძის ქუჩა 28,
ტელ:
+995 568 410929,  +995 595 771344
E-mail: foodimpex2002@mail.ru