პროდუქცია

აპლიკაციები

FAQ

კონტაქტი
 
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარი
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარი სპეციალუ-რად არის შექმნილი რძისგან დამზადებული სასმელე-ბისა და მისი მსგავსი თხევადი პროდუქციის წარმოები-სათვის. იგი იდეალური დანადგარია, რომელსაც შეუძლია სტერილიზაციისა და გაციების შედეგად გაახანგრძლივოს პროდუქტის ვარგისიანობის ვადა.  დანადგარის კონსტრუქციის შექმნისას  გათვალისწინე-ბულია გაცხელების მეთოდი, სტერილიზაციის, სითბოს შენახვისა და გაციების პარამეტრები. დანადგარი სრულად პასუხობს ტექნოლოგიურ პარამეტრებს და უსაფრთხოების დაცვის მოთხოვნებს, ასევე გააჩნია მაღალი ტემპერატურის განგაშის ფუნქცია. გარდა ამისა, მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად, დანადგარი აღჭურვილია სათანადო კონფიგურაციის მქონე მაღალი სიზუსტის ავტომატური კონტროლით.
დირექტორია
 
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის კლასიფიკაცია
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის გამოყენება
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის კონფიგურაცია
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის პარამეტრები
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის ტექნიკური მახასიათებლები
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის სადემონსტრაციო სურათები
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის კლასიფიკაცია
 
ავტომატური კონფიგურაცია - იგი იღებს კომპიუტერული ტექნოლოგიის გაფართოებულ პროცედურას
პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერის (PLC - Programmable Logic Controller) სამართავად. შედეგად,
პროცესის დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, აკონტროლებს წარმოების მთელ პროცესს.
ნახევრად ავტომატური კონფიგურაცია - წარმოების მთელი პროცესი იმართება ნახევრად ავტომატურ რეჟიმში.
ოპერატორს სამართავი პულტიდან შეუძლია აკონტროლოს დგუშები, კლაპნები, უკუდენადობის ფუნქცია.
ტემპერატურის კონტროლის პროცესის იდენტიფიკატორის (PID - Process Identificator) საშუალებით ხორციელდება
სტერილიზაციის ტემპერატურის შენარჩუნება. სტერილიზაციის ტემპერატურის მონაცემები განუწყვეტლივ
იწერება ციფრულ მოწყობილობაზე.
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის გამოყენება
 
ფირფიტოვანი სტერლიზაციის დანადგარები ფართოდ გამოიყენება რძის, ხილის წვენების, ალკოჰოლური და სხვა
თხევადი პროდუქტის გასაცხელებლად და სითბური სტერილიზაციისთვის, სითბოს შესანარჩუნებლად და
გასაციებლად.
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის კონფიგურაცია
 
დანადგარი ძირითადად შედგება მასის ბალანსისა და გადამტანი სისტემისგან, სითბოს სითბოსგადამცემი
ფირფიტების სისტემისგან, ცივი წყლის მილგაყვანილობის სისტემისგან, ორთქლის მილგაყვანილობის
სისტემისგან, ცხელი წყლის გამაცხელებელი სისტემისგან, ტემპერატურის ავტომატური კონტროლისა და 
მართვის ელექტრული სისტემისგან.
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის პარამეტრები
 
1. გამოიყენება რძის, ხილის წვენების, ალკოჰოლური და სხვა თხევადი პროდუქტის გასაცხელებლად და სითბური სტერილიზაციისთვის, სითბოს შესანარჩუნებლად და გასაციებლად. ფირფიტოვანი სტერილიზაციის სისტემების გამოყენებით დამზადებული პროდუქტების შენახვის ვადა საკვაოდ ხანგრძლივია  ნორმალური ტემპერატურის პირობებში.
2. სტერილიზაციის მოკლე დრო. დაცულია საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების ყველა ნორმა.
3. საკვებ პროდუქტებთან შეხებაში მყოფი ყველა დეტალი დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან, დაცულია საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების ნორმები და წვენების ჰიგიენური მოთხოვნები.
4. სითბოს გადაცემის ეფექტურიბა, სითბოს რეკუპერაციის მაღალი მაჩვენებელი, ენერგიის ეკონომიური მოხმარება.
5. მოწყობილება კომპონენტები კონტროლდება, კლაპნები და აქსესუარები წარმოადგენენ იმპორტულ ნაწილებს და ძალზე სამედოა.
6. იღებს კომპიუტერული ტექნოლოგიის გაფართოებულ პროცედურას პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერის (PLC - Programmable Logic Controller) სამართავად. შედეგად,
პროცესის დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, აკონტროლებს წარმოების მთელ პროცესს.
7. საჭიროებს მცირე რაოდენობის სათადარიგო ნაწილებს, დაბალია საექსპლუატაციო ხარჯები, ადვილია გასარეცხად, მომსახურების დაბალი ღირებულება.
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის ტექნიკური მახასიათებლები
 
პროცესის პარამეტრები: 5°C-დან 65°C-მდე ჰომოგენიზაცია 95°C-დან 140°C-მდე (4 S)-25°C
საშუალო: ყინულივით ცივი წყალი: 1 : 1(2°C) გასაციებელი წყალი: 1 : 1(25°C)
მოდელი
ტევადობა
(ტონა/სთ)
ორთქლის
ხარჯვა
(კგ/სთ)
ორთქლის
წნევა
(ბარი)
სიმძლავრე
(კვტ)
დანადგარის
კორპუსის ზომა
(მეტრი)
წონა
(კგ)
ნედლეული
ს მილის
დიამეტრი
(მმ)
ორთქლის
მილის
დიამეტრი
მილის
საშუალო
დიამეტრი
(მმ)
HE-BR0.1-NN-1
1
40
5,0
3,5
1,8 x 1,4 x 1,8
840
25
DN25
25
HE-BR0.1-NN-1.5
1.5
60
5,0
3,5
1,8 x 1,4 x 1,8
880
25
DN25
25
HE-BR0.25-NN-2
2
80
5,0
4,1
1,8 x 1,6 x 2,0
910
38
DN25
38
HE-BR0.25-NN-3
3
120
5,0
4,1
1,8 x 1,6 x 2,0
980
38
DN25
38
HE-BR0.25-NN-4
4
160
5,0
4,1
2,0 x 1,6 x 2,0
1050
38
DN25
38
HE-BR0.25-NN-5
5
200
5,0
4,1
2,0 x 1,6 x 2,0
1130
38
DN32
38
შენიშვნები:
1. ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის ტექნიკური პარამეტრები წარმოადგენენ სტანდარტულ
კონფიგურაციას. გთხოვთ შეგვატყობინოთ თქვენთვის მისაღები ნებისმიერი კონკრეტული მოთხოვნა.
2. პროცესის პარამეტრები, რომლებიც საჭიროებენ დამკვეთის მიერ დაზუსტებას: ნედლეულის თვისებები,
სტერილიზაციის პროცესი, კონკრეტული მოთხოვნები და ა.შ.
3. დამატებითი მოწყობილობები: ბაკი გაზის აკუმულირებისთვის, ჰაერის კომპრესორი, წყლის დასაგროვებელი
რეზერვუარი და  ორთქლის გენერატორი.
ფირფიტოვანი სტერილიზაციის დანადგარის სადემონსტრაციო ფოტოები
 
 
ჩვენი მისამართი: თბილისი 0160, სულხან ცინცაძის ქუჩა 28,
ტელ:
+995 568 410929,  +995 595 771344
E-mail: foodimpex2002@mail.ru