პროდუქცია

აპლიკაციები

FAQ

კონტაქტი
 
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორი
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორი ახალი პროდუქტია, რომელიც წარმატებით დაინერგა საერთაშორისო უახ-ლესი ტექნოლოგიების შესაბამისად. გამოიყენება იმ თხევადი პროდუქტების ჰომოგენიზაციისთვის, რომელ-თა სიბლანტე არ აღემატება 0,2 პასკალს და, რომელთა ტემპერატურაც 85°C-ზე დაბალია. ასეთი პროდუქტებია რძე, უალკოჰოლო სასმელები, კოსმეტიკა, სამედიცინო პროდუქცია და ა.შ.
დანადგარს მაღალი წნევის ზეგავლენით გადააქვს გადა-სამუშავებელი ნედლეული მაღალი წნევის პლუნჟერუ-ლი ტუმბოს საშუალებით. შედეგად პროდუქტი იძენს კომპლექსურ ძალებს, როგორიცაა ტურბულენტურობა, რეზონანსულობა, გახლეჩა, როცა ნედლეულის ნაკადი გაივლის მცირე სივრცეს სარქველის ფირფიტასა და სარ-ქველის ბუდეს შორის, რათა შეასრულოს პროდუქტის ემულსიფიკაცია და ჰომოგენიზაცია.
დირექტორია
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის სადემონსტრაციო ვიდეო
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის სტრუქტურა
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის გამოყენება
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის მახასიათებლები
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის ტექნიკური პარამეტრები
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის სადემონსტრაციო სურათები
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის სადემონსტრაციო ვიდეო
 
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის სტრუქტურა
 
ძრავის სტატორი მუშაობს როტორთან შეთანხმებულად, სამუშაო თავს (სტატორისა და როტორის საწარმოო
შტამპი)  აქვს კლანჭისებური სტრუქტურა, ორმხრივი შეწოვა და გადინების ეფექტურობა ძალზე მაღალია.
დანადგარი მაღალ სიჩქარეზე ხლიჩავს და ფანტავს ნაწილაკებს მაღალსიჩქარიანი როტორის ბრუნვის შედეგად,
რომელიც წარმოქმნის მაღალ სიხშირეს და წრიულ მომიჯნავე სიჩქარეს, კუთხოვან სიჩქარეს და სხვა ეფექტურ
ინტეგრირებულ კინეტიკური ენერგიას. სტატორის კვანძის ქვეშ, შესაბამისი ვიწრო ნახვრეტი სტატორსა და
როტორს შორის წარმოქმნის, მძლავრ, წინ და უკან მოძრაობის ჰიდრავლიკურ მაკრატელს, ხახუნუს პროცესს,
ცენტრიდანულ გამოდევნას, ნაკადის შეჯახებას და სხვა კომპლექსურ ეფექტებს. ნედლეული სამუშაო
პროცესის ციკლს ასრულებს კონტეინერში, რის შედეგადაც მიიღება საბოლოო პროდუქტი.
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის გამოყენება
 
ემულსიის დასამზადებელი ჰომოგენური სერიები ფართოდ გამოიყენება ბიოლოგიურ მედიცინაში, კვების
მრეწველობაში, დღიურ სამედიცინო დახმარებაში, საბეჭდი საღებავების, ნანო-მასალების, ნავთობქიმიურ,
დამხმარე დანადგარების, ქაღალდის წარმოებაში, პესტიციდებისა და სასუქების, პლასტიკური საშლელების
და სხვა სუფთა ქიმიური პროდუქტების მრეწველობაში.
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის მახასიათებლები
 
1. დანადგარისთვის დამახასიათებელია სტაბილურობა, ხმაურის დაბალი მაჩვენებელი, ადვილად ირეცხება, მოსახერხებელია სამუშაოდ და შეუძლია განუწყვეტლად იმუშაოს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. დანადგარი ფართოდ გამოიყენება ემულსიური, ერთვაროვანი და გაფანტული პროდუქციის ინდუსტრიაში.
2. ნედლეულს ათავისუფლებს შენარევებისგან მორევის სამმაგი მოქმედების გზით - ძლიერი იმპულსით, დაბალი წნევის გაზრდით და ზეწოლის გაძლიერებით. დანადგარი პრაქტიკულად შეუცვლელის საკვები პროდუქტებისა და რძის გადამამუშავებელი წარმოებებისთვის.
3. სოიოს რძისა და სხვა სახის ღზისგან დამზადებული სასმელებისთვის, მაღალი წნევის გავლენით ერთგვაროვანი პროდუქტის მიღებით მზადდება რძის ცხიმოვანი პროდუქტები სითხის სახით.
4. წარმატებით გამოიყენება ნაყინის პროდუქტების დასამზადებლად. ამაღლებს პროდუქციის ხარისხს და უფრო ფაფუკს ხდის მას.
5. გამოიყენება ემულსიებისთვის, წებოს, ხილის წვენების, სუსპენზიების და სხვა პროდუქციის დასამზადებლად. შეუძლია შეამციროს ან თავიდან აიცილოს ნედლეულის არაერთგვაროვნება და ფენოვანი სტრუქტურა, გააუმჯობესოს მისი გარეგნობა.
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის ტექნიკური პარამეტრები
 
მოდელი
წარმადობა
(ლ/სთ)
მაქსიმალური
წნევა (მპა)
ნომინალური
წნევა (მპა)
ძრავის
სიმძლავრე (კვტ)
ზომები (მმ) (სიგრძე x
სიგანე x სიმაღლე)
CJJ-0,2/25
200
25
20
2,2
755x520x935
CJJ-0,3/25
300
25
20
3,0
755x520x935
CJJ-0,5/25
500
25
20
4,0
1010x616x975
CJJ-0,8/25
800
25
20
5,5
1020x676x1065
CJJ-1/25
1000
25
20
7,5
1100x676x1065
CJJ-1,5/25
1500
25
20
11,0
1100x770x1100
CJJ-2/25
2000
25
20
15,0
1410x850x1190
CJJ-2,5/25
2500
25
20
18,5
1410x850x1190
CJJ-3/25
3000
25
20
22,0
1410x960x1280
CJJ-4/25
4000
25
20
30,0
1550x1050x1380
CJJ-5/25
5000
25
20
37,0
1605x1200x1585
CJJ-6/25
6000
25
20
45,0
1671x1260x1420
CJJ-8/25
8000
25
20
55,0
1671x1260x1420
CJJ-10/25
10000
25
20
75,0
2725x1398x1320
CJJ-12/25
12000
25
20
90,0
2825x1500x1320
CJJ-0,3/32
300
32
25
4,0
1010x616x975
CJJ-0,5/32
500
32
25
5,5
1020x676x1065
CJJ-0,8/32
800
32
25
7,5
1100x676x1065
CJJ-1/32
1000
32
25
11,0
1100x770x1100
CJJ-1,5/32
1500
32
25
15,0
1410x850x1190
CJJ-2/32
2000
32
25
18,5
1410x850x1190
CJJ-2,5/32
2500
32
25
22,0
1410x960x1280
CJJ-3/32
3000
32
25
30,0
1550x1050x1380
CJJ-4/32
4000
32
25
37,0
1605x1200x1558
CJJ-5/32
5000
32
25
45,0
1605x1200x1585
CJJ-6/32
6000
32
25
55,0
1671x1260x1420
CJJ-8/32
8000
32
25
75,0
2725x1398x1320
CJJ-0,1/40
100
40
35
3,0
755x520x935
CJJ-0,3/40
300
40
35
5,5
1020x676x1065
CJJ-0,5/40
500
40
35
7,5
1100x676x1065
CJJ-0,8/40
800
40
35
11,0
1100x770x1100
CJJ-1/40
1000
40
35
15,0
1410x850x1190
CJJ-1,5/40
1500
40
35
22,0
1410x850x1280
CJJ-2/40
2000
40
35
30,0
1550x1050x1380
CJJ-2,5/40
2500
40
35
37,0
1605x1200x1585
CJJ-3/40
3000
40
35
45,0
1605x1200x1585
CJJ-4/40
4000
40
35
55,0
1671x1260x1420
CJJ-5/40
5000
40
35
75,0
2000x1400x1500
CJJ-6/40
6000
40
35
90,0
2825x1500x1320
CJJ-0,1/60
100
60
50
4,0
1020x676x1065
CJJ-0,2/60
200
60
50
5,5
1020x676x1065
CJJ-0,3/60
300
60
50
7,5
1100x676x1065
CJJ-0,5/60
500
60
50
11,0
1100x770x1100
CJJ-0,8/60
800
60
50
18,5
1410x850x1190
CJJ-1/60
1000
60
50
22,0
1470x960x1280
CJJ-1,5/60
1500
60
50
37,0
1605x1200x1585
CJJ-2/60
2000
60
50
45,0
2000x1300x1585
CJJ-2,5/60
2500
60
50
55,0
2000x1300x1585
CJJ-3/60
3000
60
50
75,0
2725x1398x1320
CJJ-4/60
4000
60
50
90,0
2825x1500x1320
CJJ-5/60
5000
60
50
110,0
2825x1500x1320
CJJ-0,1/70
100
70
60
5,5
1020x676x1065
CJJ-0,2/70
200
70
60
7,5
1120x676x1065
CJJ-0,3/70
300
70
60
11,0
1120x770x1100
CJJ-0,5/70
500
70
60
15,0
1410x850x1190
CJJ-1/70
1000
70
60
22,0
1410x850x1282
CJJ-1,5/70
1500
70
60
37,0
1605x1200x1585
CJJ-2/70
2000
70
60
45,0
2000x1300x1585
CJJ-2,5/70
2500
70
60
55,0
1671x1260x1420
CJJ-3/70
3000
70
60
75,0
2725x1398x1320
CJJ-4/70
4000
70
60
90,0
2825x1500x1320
CJJ-5/70
5000
70
60
110,0
2825x1500x1320
CJJ-0,1/100
100
100
80
7,5
1100x676x1065
CJJ-0,2/100
200
100
80
11,0
1100x770x1100
CJJ-0,3/100
300
100
80
15,0
1410x850x1190
CJJ-0,5/100
500
100
80
18,5
1410x850x1190
CJJ-1/100
1000
100
80
37,5
1605x1200x1585
CJJ-2/100
2000
100
80
75,0
2725x1398x1320
CJJ-3/100
3000
100
80
110,0
2825x1500x1320
შენიშვნა:
1. მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის ტექნიკური პარამეტრები წარმოადგენენ სტანდარტულ კონფიგურაციას.
გთხოვთ შეგვატყობინოთ თქვენთვის მისაღები ნებისმიერი კონკრეტული მოთხოვნა.
მაღალი წნევის ჰომოგენიზატორის სადემონსტრაციო სურათები
 
 
ჩვენი მისამართი: თბილისი 0160, სულხან ცინცაძის ქუჩა 28,
ტელ:
+995 568 410929,  +995 595 771344
E-mail: foodimpex2002@mail.ru