პროდუქცია

აპლიკაციები

FAQ

კონტაქტი
 
გაზის პერანგიანი ქვაბი
გადასაპირქვავებელი პერანგიანი ქვაბი, მოსარევი მო-წყობილობით, რომელიც გაზით ცხელდება, დამზადებუ-ლია 304 მარკის უჟანგავი ფოლადისგან, რომელიც კარ-გად იტანს გაცხელებას და მდგრადია მჟავების მიმართ. დანადგარი აღჭურვილია გაზის ქურით, აქვს სასიამოვნო დიზაინი, მონტაჟი ხორციელდება მარტივად და ადვი-ლია მისი ექსპლუატაცია.
ამჟამად დანადგარი ფართოდ გამოიყენება კვების მრე-წველობაში (კანფეტების, რძის პროდუქტების, ალკოჰო-ლური და უალკოჰოლო სასმელების, საკონდიტრო ნაწა-რმის დასამზადებლად). ზოგჯერ დანადგარს იყენებენ მაშტაბური რესტორნები და სასადილოები სუპის, ფაფე-ბის და სხვა საჭმელების დუღილისთვის. დანადგარი ითვლება იდეალურ მოწყობილობად ხარისხის ასამა-ღლებლად, დროის დასაზოგად და შრომის პირობების გასაუმჯობესებლად.
პერანგიანი ქვაბების კლასიფიკაცია
 
პერანგიანი ქვაბის მუშაობის სადემონსრაციო ვიდეო რგოლი
1. სტრუქტურა: წარმოდგენილია გადასაპირქვავებელი პერანგიანი ქვაბები და ვერტიკალური პერანგიანი ქვაბები.
2. გაცხელება: პერანგიან ქვაბებში პერანგის გაცხელება ხორციელდება ელექტრო ენერგიის, ორთქლის ან გაზის
საშუალებით.
3. პროცესი: არსებობს პერანგიანი ქვაბები მოსარევი მოწყობილობით და მოსარევი მოწყობილობის გარეშე.
პერანგიანი ქვაბების სტრუქტურა
გადასაპირქვავებელი პერანგიანი ქვაბი ძირითადად შედგება ავზისგან და გადასაპირქვავებელი ჩარჩოსგან. ავზს აქვს ორმაგი ფენის სტრუქტურა და შეგნიდან და გარედან წარმოქმნილია სფეროს ფორმის ქვაბი. ორ ფენას შორის უნდა ჩაისხას სითბოს გამტარი ზეთი ან წყალი.
ა) უჟანგავი ფოლადის შიდა ქვაბი
(SUS304 ან SUS316L), ნახშირბადიანი გარეთა ფენა (Q235-B), რომელიც დამუშავებულია ანტიკოროზიული საღებავით.
ბ) მთლიანად დანადგარი დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან
(SUS304 ან SUS316L).
პერანგიანი ქვაბების გამოყენება
1. დანადგარი ფართოდ გამოიყენება კვების მრეწველობაში, კერძოდ, კანფეტების, რძის პროდუქტების, ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების, საკონდიტრო ნაწარმის დასამზადებლად.
2. დანადგარს იყენებენ მაშტაბური რესტორნები და სასადილოები სუფის მოსახარშად, ხორცის მოსათუშად, ფაფის მოსამზადებლად და სხვა.
დანადგარი ითვლება იდეალურ მოწყობილობად ხარისხის ასამაღლებლად, დროის დასაზოგად და შრომის პირობების გასაუმჯობესებლად.
დირექტორია
 
პერანგიანი ქვაბების კლასიფიკაცია
 
პერანგიანი ქვაბების სტრუქტურა
 
პერანგიანი ქვაბების გამოყენება
 
პერანგიანი ქვაბების მახასიათებლები
პერანგიანი ქვაბების ტექნიკური პარამეტრები
პერანგიანი ქვაბების ტექნიკური მოთხოვნები
პერანგიანი ქვაბების ფინალური სურათები
პერანგიანი ქვაბების მახასიათებლები
 
1. საწვავის სრული წვა, უმნიშვნელო რაოდენობის ნახშირბადის გამოყოფა, არ დგება კვამლი და მტვერი, არ
აბინძურებს გარემოს.
2. ალის რეგულირებადი ტემპერატურა, შესაძლებელია ტემპერატურის აყვანა 300°C მდე.
3. რაციონალური სტრუქტურა, მოსახერხებელი მართვა.
4. ელექტროენერგიის მოხმარების დაბალი მაჩვენებელი (Energy Saving), მსგავს დანადგარებთან შედარებით
თერმული ეფექტურობა 25%-ით მომატებულია.
5. საწვავი: ნავთობის თხევადი გაზი, ბუნებრივი გაზი, გაზგაყვანილობის გაზი, აკრძალულია ნავთობის
გამოყენება.
6. გაზი: ანალოგიურ დანადგარებთან შედარებით 20%-ით ნაკლები მოხმარება.
პერანგიანი ქვაბების ტექნიკური პარამეტრები
 
მოდელი
50
100
200
300
400
500
600
800
1000
კალიბრი (მმ)
Φ600
Φ700
Φ800
Φ900
Φ1000
Φ1100
Φ1200
Φ1400
Φ1500
ქვაბის სიღრმე (მმ)
400
450
530
630
680
730
780
830
900
გაცხელების არე (მ²)
0,45
0,58
1,12
1,42
1,75
2
2,3
3,2
3,9
ზეთის თბოგამტა-
რობის სიდიდე (L)
30
36
45
60
70
80
100
200
250
სამუშაო წნევა
<0,09 მეგაპასკალი
მორევის სიჩქარე
36 ბრუნი/წთ
მორევის სიმძლავრე
(კვტ)
0,55
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
შენიშვნები:
1. მორევის სიმძლავრე პერანგიანი ქვაბების ტექნიკურ პარამეტრებში, შეესაბამება სტანდარტულ
კონფიგურაციას. შეგვატყობინეთ ნებისმიერი კონკრეტული მოთხოვნა, რომელსაც გავითვალისწინებთ.
2. პარამეტრებში მოცემული სამუშაო წნევა აღებულის შუა ფენიდან. ამ შემთხვევაშიც  ეს მონაცემი
შესაძლებელია ადაპტირებული იქნად შემკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად.
პერანგიანი ქვაბების ტექნიკური მოთხოვნები
1. ფაილის მხარდაჭერა: დანადგარის სტრუქტურული ზომების ნახაზი (PDF) და ინსტრუქცია ხელმისაწვდომია.
2. დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაციისთავის აუცილებელი შემდეგი კრიტერიუმები შეესაბამება დიზაინს,
წარმოებასა და ტესტირებას:
ა. «ფარმაცევტული პროდუქციის ხარისხის კონტროლის სტანდარტები 1998» თავი IV, 31-37
ბ. «ფოლადის წნევის ჭურჭელი (GB150-1998)».
გ. «ფოლადის ასადუღებელი ნორმალური წნევის ჭურჭელი (JB/T 47351997)».
დ. «საკვები პროდუქტების დასამზადებელი მექანიზმის უსაფრთხოება (GB 16798-1997)».
 
პერანგიანი ქვაბების ფინალური სურათები
 
 
ჩვენი მისამართი: თბილისი 0160, სულხან ცინცაძის ქუჩა 28,
ტელ:
+995 568 410929,  +995 595 771344
E-mail: foodimpex2002@mail.ru