პროდუქცია

აპლიკაციები

FAQ

კონტაქტი
 
შესქელებული იოგურტის ჩამოსასხმელი ხაზი
შესქელებული იოგურტის ჩამოსასხმელი ხაზი პასუ-
ხობს უახლესი მოწინავე ტექნოლოგიების ყველა
მოთხოვნებს. ჩამოსასხმელი ხაზი შეიცავს რეზერ-
ვუარს, ჩამოსასხმელი ჭურჭლის დასამზადებელ
მოწყობილობას, ჰომოგენიზატორს, კოლოიდურ
წისქვილს. როგორც საწარმოო ხაზის ერთ-ერთი
კომპონენტი, სისტემის გამოსასვლელი შეიძლება
მიუერთდეს უშუალოდ ჩამოსასხმელ ხაზს. ამ
სტრუქტურის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ
მცირდება ხაზის დასამონტაჟებლად აუცილებელი
ფართობი და მომსახურების ხარჯები.
შესქელებული იოგურტის ჩამოსასხმელი ხაზის კლასიფიკაცია
შესქელებული იოგურტის ჩამოსასხმელი ხაზი პასტერიზებული რძის ჩამოსასხმელი ხაზის იდენტურია და
კლასიფიცირდება შემდეგი კატეგორიების მიხედვით:
1. კლასიფიკაცია ჩამოსასხმელი ჭურჭლის სახეობის შესაბამისად: ჩამოსხმა მინის ბოთლებში, პლასტიკის
ბოთლებში, პოლიეთილენით დაფარულ პლასტიკის კონტეინერებში, პოლიეთილენის პაკეტებში და ალუმინის
ფოლგით დაფარულ მრავალფენიან ქაღალდის კონტეინერებში.
2. კლასიფიკაცია ორგანული მდგომარეობის შესაბამისად: შერეული ტიპის იოგურტი, კეფირი, შესქელებული
ტიპის დასალევი იოგურტი.
იოგურტის ჩამოსასხმელი ხაზის ტექნოლოგიური პროცესის სქემა
იოგურტის ჩამოსასხმელი ხაზის სპეციფიკაცია
1. სრული ტექნოლოგიური პროცესის უზრუნველყოფა.
2. დიზაინი დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად.
3. საგარანტიო და გარანტიის შემდგომი ტექნიკური მომსახურება, სათადარიგო ნაწილებით და სახარჯი
მასალებით უზრუნველყოფა.
 
ჩვენი მისამართი: თბილისი 0160, სულხან ცინცაძის ქუჩა 28,
ტელ:
+995 568 410929,  +995 595 771344
E-mail: foodimpex2002@mail.ru