ჰომოგენიზატორი Mod. OMOG01
მონაცემები და ფოტომასალა განკუთვნილია მხოლოდ დანადგარის გასაცნობად და შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.
კოდი
OMOG01
რიკოტა არომატიზირებული
რიკოტა ჰომოგენიზირებული
წარმოების ტიპი
მოხმარების სექტორი
რძისა და ყველის წარმოება
120 ლიტრა 1 ციკლზე
წარმადობა