სიგრძე
პროდუქციის მოთხოვნების შესაბამისად
სიგანე/სიღრმე
პროდუქციის მოთხოვნების შესაბამისად
სიმაღლე
პროდუქციის მოთხოვნების შესაბამისად
 
CIP გამრეცხი
YES
გაციებისს ხაზი Mod. MS
მონაცემები და ფოტომასალა განკუთვნილია მხოლოდ დანადგარის გასაცნობად და შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.