გასაწელი დანადგარი Mod. M92B - უნივერსალურობა და წარმადობა
მონაცემები და ფოტომასალა განკუთვნილია მხოლოდ დანადგარის გასაცნობად და შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.
კოდი
M92B
პროდუქციის ტიპი
ყველის ჩხირები, მცირეტენიანი ყველები, სულგუნი, მოცარელა, მოცარელა ძროხის რძისგან, მოცარელა პიცის (პიცა ჩიზ), კაჩკავალი, Kassery / Kasar.
არასტანდარტული სახეობის ყველები.
მოხმარების სექტორი
მცირე ბიზნესი. რძისა და ყველის წარმოება.
წარმადობა
200 კილოგრამიდან 600 კილოგრამამდე საათში
დანადგარის წარმადობა დაკავშირებულია საბოლოო პროდუქტის სახეობაის მახასიათებლებზე