არახანგრძლივი სამუშაო რერჟიმის გასაწელი დანადგარი მბრუნავი კოჭებით Mod. M84C
მონაცემები და ფოტომასალა განკუთვნილია მხოლოდ დანადგარის გასაცნობად და შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.