გასაწელი დანადგარი Mod. M41B - განსაკუთრებული უნივერსალურობა
მონაცემები და ფოტომასალა განკუთვნილია მხოლოდ დანადგარის გასაცნობად და შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.
კოდი
M41B
პროდუქციის ტიპი
სხვადასხვა სახეობის და არასტანდარტული ტიპის ყველისთვის, მშრალი ფილატა, Fiordilatte და ანალოგიური პროდუქტები, კაშკავალი, Kassery / Kasar, ყველი მოცარელა, ყველი პიცის, მოცარელა პიცის, არასტანდარტული სახეობის ყველები.
მოხმარების სექტორი
მცირე ბიზნესი. რძის მრეწველობა, ყველის ქარხანა.
წარმადობა
400 კილოგრამიდან 1200 კილოგრამამდე საათში
დანადგარის წარმადობა დაკავშირებულია საბოლოო პროდუქტის სახეობაის მახასიათებლებზე