დისკრეტული გასაწელი დანადგარი ამოსავლები ბერკეტებით Mod. M30BT
მონაცემები და ფოტომასალა განკუთვნილია მხოლოდ დანადგარის გასაცნობად და შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.