მთავარი გვერდი
 
 
TYGZ-500
ერთ მილიანი პნევმატური სითხის ჩამოსასხმელი დანადგარი
TGGZ-500
ერთ მილიანი პნევმატური ჩამოსასხმელი დანადგარი
LYGZ-500
ერთ მილიანი პნევმატური სითხის ჩამოსასხმელი დანადგარი
AS-1000/2000
სითხის შესაფუთი ავტომატური დანადგარი
AS-2000P
სითხის შესაფუთი ავტომატური დანადგარი