მთავარი გვერდი
FR-900L
უწყვეტი ციკლის შესაფუთი დანადგარი
FRMQ-980
ზოლებად შემფუთავი აერაციული დანადგარი
FR-1120AL
მაღალი წარმადობის ზონარით შემფუთავი  დანადგარი
FR-1120AL/SL
უწყვეტი ციკლის შესაფუთი  დანადგარი
FR-1120AL/SM
უწყვეტი ციკლის შესაფუთი დანადგარი ჭავლური პრინტერით
FR-900
უწყვეტი ციკლის შესაფუთი დანადგარი (ვერტიკალური)
FR-1000L
შესაფუთი დანადგარი ჭავლური პრინტერით
FRD-1000M
შესაფუთი დანადგარი ჭავლური პრინტერით
FR-1000H
შესაფუთი დანადგარი ჭავლური პრინტერით
FRM-1120L
უწყვეტი ციკლის პლასტიკით შესაფუთი დანადგარი
FRSC-1010
უწყვეტი ციკლის შესაფუთი დანადგარი ფერადი ჭავლური პრინტერით
FRC-1000
უწყვეტი ციკლის გაზის ჭავლით შესაფუთი დანადგარი