მისამართი:
თბილისი, 0160
სულხან ცინცაძის ქუჩა
#28
(ყოფილის საბურთალოს ქუჩა
#40)
ელ-ფოსტა:
foodimpex2002@mail.ru
info@foodimpex.ge
ტელეფონი:
+995 568410929
+995 595771344
გვიპოვეთ google-ის
რუკაზე
სახელი:
ელ-ფოსტა:
ტელეფონი:
გზავნილი: