მთავარი გვერდი
 
 
UYM 80x80
ნახევრად ავტომატური პლანშეტური პრინტერი
DY-8
ხელის ლენტური კოდირების დანადგარი
MY-380
უწყვეტი რეჟიმის პრინტერი თერმოპლასტიკური მელნით
MY-812G
ტრაქტული პრინტერი თერმოპლასტიკური მელნით
HP-241G
ლენტური ტრაქტული კოდირების პრინტერი
KN-280K
უწყვეტი რეჟიმის ჭავლური პრინტერი
MY-300/420A
ხსნადი მელნის კოდირების და ამოსატვიფრი დანადგარი