მთავარი გვერდი
 
 
FXJ-5050B
მუყაოს ყუთის ზედა და ქვედა მხრის ნახევრად ავტომატური შესაფუთი დანადგარი
ZJFXJ-5050D
მუყაოს ყუთის წახნაგების ავტომატური შესაფუთი დანადგარი
ZGFXJ-5050
მუყაოს ყუთის ზედა და ქვედა მხარის ავტომატური შესაფუთი დანადგარი
FXJ-5050Q
მუყაოს ყუთის ზედა და ქვედა მხარის ავტომატური შესაფუთი დანადგარი
FXJ-6050
მუყაოს ყუთის ზედა და ქვედა მხრის ნახევრად ავტომატური შესაფუთი დანადგარი
FXJ-8070B
მუყაოს ყუთის ზედა და ქვედა მხრის ნახევრად ავტომატური შესაფუთი დანადგარი