მთავარი გვერდი
 
 
DGT-41A
ნახევრად ავტომატური ქილის დასახუფი დანადგარი
DK-50Z
ნახევრად ავტომატური პლასტიკის საცობის დასახუფი დანადგარი
ნახევრად ავტომატური სამაგიდო pop ქილების დასახუფი დანადგარი
JGS-980 / LGS-880
უნივერსალური პლასტიკის საცობის დასახუფი დანადგარი
KFJ-1030
ხელის დასახუფი დანადგარი
QDX-450
პნევმატური სამაგიდე დასახუფი დანადგარი