ჩვენი პარტნიორი კომპანია Iberges Consulting-ი გთავაზობთ ბიზნეს გეგმების მომზადებას, ბაზრის
კვლევას, პროექტის ფინანსურ მოდელირებას და სხვა საკონსულტაციო მომსახურებებს, რაც ხელს
შეგიწყობთ სასურველი მოცულობის საინვესტიციო კაპიტალის მოძიებაში.
დამატებითი ინფორმაციისთვის: info@iberges.ge; 591 51 8888
www.iberges.ge